VELKOMMEN TIL GRØNT AS

 

Grønt AS er er et holdingselskap for 8 ulike datterselskap. GRØNT har som målsetting å ta et overordnet ansvar for den ”grønne næringen” i Norden. GRØNT bidrar aktivt til utviklingen av lønnsomme og effektive selskaper innen yrkesdyrker-, konsument-, park- og  idrettsmarkedet.  Felles for alle selskapene er at de leverer driftsmidler til disse markedene, og det er her GRØNT har påtatt seg det viktige ansvaret for den videreutviklingen som skal skje i årene som kommer. GRØNT AS er et heleid datterselskap av Felleskjøpet Agri SA – og har sine kontorer på Lillestrøm. Du kan lese mer om GRØNT sin historie her.